Ciljevi i djelovanje

 

Ciljevi udruženja – udruge su:

 

- Zaštita i unapređenje materijalnog i socijalnog položaja, lićnog i društvenog statusa naših članova,

- Sadržajniji društveni i kulturni život članova,

- Pružanje više vidova pomoći članovima,

- Saradnja sa Kantonalnim Savezom penzionera – umirovljenika

- Saradnja sa Federalnim Savezom penzionera – umirovljenika i preko njih sa Federalnim PIO/MIO; radi ostvarivanja prava i poboljšanja materijalnog položaja,

- Saradnja sa drugim udruženjima – udrugama penzionera – umirovljenika u BiH i šire u regionu.

Oblast djelovanja Udruženja – udruge je:

 

- Organizuje aktivnosti na poboljšanju ličnog i društvenog života članova,

- Svi članovi udruženja – udruge su kolektivno osigurani kod ____________ Sarajevo od posljedica nesretnog slučaja i smrti. U slučaju smrti isplačuje se porodici osiguranika 300 KM,

- Organizuje snabdijevanje svojih članova ogrijevnim drvetom, otplata u deset (10) rata,

- Organizuje jednodnevne izlete van Općine i na području Općine i regiona,

- Organizuje odmor i oporavak penzionera – umirovljenika po povoljnijim cijenama u Reumalu – Fojnica.

- Preduzima i sve druge aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci udruženja – udruga utvrdeni Statutom, planom i drugim opštim aktima Udruženja – udruge.

 

 

"Covjek ne može da ucini ništa protiv toga što je star, ali se mora svim silama boriti da ne zastari!"

Zato dodite u naš klub, družimo se i starimo kvalitetnije!

Ponedjeljak 09 - 12 h
Srijeda: 09 - 13 h
Petak: 09 - 11 h

Tel: 030 659 506
E-mail: info@upujajce.com
Adresa: Donje Pijavice 57, Jajce, Bosna i Hercegovina