Novosti/Vijesti

Dobro došli na našu internet stranicu!

Obilazak stanova na koje pravo raspolaganja ima Udruženje-Udruga
Datum objave 16 Dec 2013

Dana 22.10.2013 godine komisija je pregledala stanove na koje pravo raspolaganja ima Udurženje-Udruga penzionera-umirovljenika općine Jajce.Komisija  je bila u sastavu:

Bubalo Zvonimir predsjednik

Kajić Hedviga,Kasum Nermana,Kraktus Nadžija i Kršlak Mediha članovi  te voditelj ispostave PIO/MIO Jajce Martinović Lovro.Komisija je konstatovala da su stanovi u vrlo lošem stanju.

Ovim putem ponovo obavještavamo sve zainteresovane članove penzionera-umirovljenika  koji nemaju rješeno stambeno pitanje da se obrate u Udurženje-Udrugu  u Pijavicama.

                                                                                                                                               K o m i s i j a

 

 

"Covjek ne može da ucini ništa protiv toga što je star, ali se mora svim silama boriti da ne zastari!"

Zato dodite u naš klub, družimo se i starimo kvalitetnije!

Ponedjeljak 09 - 12 h
Srijeda: 09 - 13 h
Petak: 09 - 11 h

Tel: 030 659 506
E-mail: info@upujajce.com
Adresa: Donje Pijavice 57, Jajce, Bosna i Hercegovina