Search
Close this search box.

Novosti

Druženje penzionera na Vlašiæu

Udruženje penzionera Busovaèa organizovalo je druženje penzionera na Vlašièu 20.08.2014 godine.Na druženje su pozvani  pedsjednici i uži èlanovi rukovostva  Udruženja-Udruga iz svih opæina SBK-a.Izmeðu ostalih pozvani su i naèelnik opæine Busovaèa,direktor PIO/MIO F BiH,direktor šuma SBK-a i  drugi.

Prije predviðenog programa predsjednik Udruženja penzionera opæine Busovaèa ukratko je prisutne upoznao sa radom i djelovanjem Udruženja.Na druženju je bilo oko 450 prisutnih èlanova i gostiju.

Na polasku smo se zahvalili na pozivu i ugodnom druženju a druženje je nastavljeno uz muziku i zabavu.