Search
Close this search box.

Novosti

Inicijativni odbor za osnivanje staračkoga doma u Jajcu

Dana 22. 12. 2015. godine u uredu načelnika Općine Jajce održan je sastanak na zahtjev Inicijativnog odbora za osnivanje staračkoga doma u Jajcu, na čelu sa predsjednicom Inicijativnog odbora, a ujedno i predsjednicom Udruženja/Udruge penzionera/umirovljenika općine Jajce, gđom H. Kajić.

Pored članova Inicijativnoga odbora, sastanku su, u svojstvu domaćina, nazočili načelnik Općine Jajce, g. E. Hozan, predsjedavajući OV-a Jajce, g. M. Ljubez te općinski pravobranitelj, g. V. Hrnjić. Pored navedenih, sastanku su nazočili i direktor JZU Dom zdravlje Jajce, g. N. Hrnjić te direktor Opće bolnice Jajce, g. D. Matijević. 

Na dnevnom redu sastanka se ponovno našlo pitanje od općeg interesa za građane naše općine, ali i šire. Razgovaralo se o pravnim mogućnostima da se imovina prijeratnog Medicinskog centra “Nemanja Vlatković”, konkretnije, zgrade “stare bolnice” stave na raspolaganje Općini Jajce koja bi onda poduzela daljnje korake u usmjeravanju rješenja pitanja osnivanja staračkoga doma u Jajcu kao jednog od značajnih problema i potreba našeg grada, a sve u duhu podrške dugogodišnjoj inicijativi za osnivanje staračkoga doma iza koje stoje brojni građani Jajca, sve nevladine organizacije i udruge u Jajcu kao potpisnice Inicijative, a koju je i Općina Jajce u nekoliko navrata potvrdila.

Zaključeno je da je u pitanju kompleksan problem zbog neriješenih imovinsko-pravnih pitanja navedene imovine, ali i da je nužno da se i dalje intenzivno radi na pronalasku mogućnosti za realizaciju ove pohvalne Inicijative. Svi nazočni potvrdili su svoju spremnost da ustraju i dalje u tim naporima, a navedeno pitanje uskoro bi se ponovno trebalo naći na dnevnom redu i pred vijećnicima OV-a Jajce