Search
Close this search box.

Novosti

Izlet u Hutovo Blato

Udruženje-Udruga penzionera umirovljenika opæine Jajce organizovalo je izlet NACIONALNI PARK  PRIRODE HUTOVO BLATO.

Na izlet je putovalo 65 èlanova.U proputovanju posjetili su i gradove Èapljinu i Mostar gdje su penzioneri-umirovljenici imali šta vidjeti i svi su bili zadovoljni.

                                                                                                                                  Komisija za rekreaciju: