Search
Close this search box.

Novosti

Održana sjednica Upravnog odbora: Problemi oko isporuke ogrijevnog drveta

Dana 07.12.2022. godine u domu penzionera/umirovljenika u Pijavicama održana je sjednica Upravnog odbora Udruge/Udruženja sa samo jednom tačkom dnevnog reda:
Problemi oko isporuke ogrijevnog drveta za 2022/23 godinu.

Sastanak je otvorila predsjednica Udruge gospođa Hedviga Kajić i iznijela veoma alarmantne podatke što se tiče isporuke ugovorenih količina ogrijevnog drveta za tekuću godinu, jer još 184 penzionera

nisu dobili drva. Za narednu, 2023. godinu,isporuka ogrijevnog drveta bit će umanjena za 15%, odnosno po jednom penzioneru moći će se isporučiti samo 4 metra drveta.

Cijena pi jednom kubiku je 91,26 KM,a cijena četiri kubna metra sa prijevozom je 467 KM.

S obzirom na visinu mirovina penzioneri su drva kupovali na otplatu u deset rata,što je velika pomoć ovoj ugroženoj kategoriji.Ove godine za nabavku drva za 2023. godinu prijavilo se preko 1.400 penzionera,znatno više nego prethodnih godina.

Udruga jajačkih pemzionera je jedna od najaktivnijih udruga ove vrste u F BiH i daje značajan doprinos u javnom i kulturnom životu kraljevskog grada Jajca,te moli nadležne Općine Jace i KSB/SBK da im pomognu u riješavanju ovih problema.

Piše: Tvrtko Zrile
Foto: Tvrtko Zrile