Search
Close this search box.

Plan rada UO za 2023. godinu

a) Aktivnosti na poboljšanju materijalnog položaja penzionera-umirovljenika i organizacije rada.

 1. Upis ogrijevnog drveta za 2023. godinu rok  mjesec dana.
 2. Aktivnosti prema Općini, da se Udruženje-Udruga uvrsti u korisnike budžetskih sredstava.
 3. Aktivnosti na dobivanju grantova od Općine.
 4. Aktivnosti na ažuriranju isporuke ogrijevnog drveta za 2023 godinu.
 5. Raditi i dalje na dobivanju donacija od humanitarnih organizacija i od naših privrednih subjekata.
 6. Nastaviti započetu aktivnost za otvaranje Staračkog doma zajedno sa Nevladinim organizacijama,nadamo se da će se aktivnosti završiti sa ovom godinom.
 7. Nastaviti suradnju i aktivnosti sa Kantonalnim savezom penzionera-umirovljenika, Federalnim Savezom penzionera-umirovljenika i preko njih sa Federalnim fondom PIO/MIO, PIO Republike srpske radi borbe za poboljšanje materijalnog položaja penzionera-umirovljenika.
  – aktivnosti za poboljšanje zdravstvenih usluga
  – aktivno učešće u svim akcijama Saveza penzionera/umirovljenika SBK-a i Saveza penzionera/umirovljenika  F BiH u cilju poboljšanja standarda.
  – učešće u radu organa Saveza penzionera/umirovljenika  SBK-a i Saveza penzionera/umirovljenika  F BiH.
 8. Suradnja sa drugim Udruženjima-Udrugama u Federaciji .BiH ,RS-a i šire.
 9. Održavanje sastanaka Upravnog odbora Udruženja-Udruge po potrebi.
 10. Podnošenje financijskog izvještaja i završnog računa za proteklu godinu.
 11. Podnošenje izvještaja o radu za proteklu godinu .
 12. Izrada plana rada za narednu godinu.
 13. Redovno održavanje Skupštine Udruženja-Udruge.
 14. Donošenje financijskog plana za tekuću godinu.
 15. Normalno raditi na svim tekućim i pristiglim obavezama u toku godine.

Rad komisija:

 1. Pomoć oboljelim i iznemoglim
 2. Raspodjela sredstava za oboljele kategorije po Pravilniku.

Sport i rekreacija:

 1. Organizovati izlete prema mogućnostima .
 2. Raditi na formiranju i radu sekcija (internet,ples,muzika itd)
 3. Pješačenjem do zdravlja.
 4. Održati četiri sastanaka U.O. a prema potrebi i više.