Search
Close this search box.

Novosti

Posjeta upravnika “Šumarije” u vezi isporuke ogrijevnog drveta

Dana 27.03.2017 godine naše Udruženje-Udrugu penzionera-umirovljenika posjetio je upravnik “Šumarije” Jajce radi dalje isporuke ogrijevnog drveta. Obzirom da je ispruka za tekuću godinu krenula još u decembru protekle godine samom isporukom nismo zadovoljni. Upravnik je obećao da će isporuka krenuti bolje i da se nada da će se isporuka završiti po Ugovoru. Ostaje da se nadamo.