Search
Close this search box.

Novosti

Potpis Ugovora za ogrevno drvo za 2015 godinu

Dana 20.01.2015 godine potpisan je Ugovor  i predati spiskovi za ogrevno drvo. Napominjemo da je isporuka poèela veæ u decembru.

Nadamo se da æe isporuka biti završena na vrijeme.