Search
Close this search box.

Novosti

Potpisan ugovor za 2014 godinu

Dana 15.12.2013 godine završena je isporuka ogrevnog drveta za 2013 godinu.Obavještavamo èlanove penzionere-umirovljenike da je 23.12.2013 godine potpisan ugovor za 2014 godinu.Isporuka za navedenu godinu je poèela 24.12.2013 godine.

Naglašavamo da je po prvi put isporuka završena u roku, a ugovor za narednu godinu potpisan prije plana.

Za ovakav uspješan rad zahvaljujemo se Šumariji Jajce ,Šumariji Donji Vakuf i autoprevozniku Imamoviæu.I ubuduæe se nadamo dobroj suradnji .

                                                                                                                                            Upravni odbor :