Search
Close this search box.

Novosti

Predstavnici Šumarije Jajce i Šumarskog fakulteta Sarajevo u posjeti Udruženju/Udruzi

Dana 10.09.2014. godine Udruženje/Udrugu penzionera/umirovljenika posjetili su predstavnici Šumarije Jajce gosp. Velid Hrnjić i Amir Hrnjić, predstavnici Šumarskog fakulteta u Sarajevu gosp. Brano Marić i Dženan Bećirović te vodili razgovor sa predsjednicom Hedvigom Kajić i članovima Izvršnog Odbora Udruženja/Udruge penzionera/umirovljenika Jajce. U razgovoru pomenuti predstavnici upoznali su Udruženje/Udrugu sa procedurom koja je u tijeku vezano za pripremu Šumarije Jajce za certificiranje.