Search
Close this search box.

Novosti

Sastanak predstavnika Saveza penzionera-umirovljenika F BiH u Fojnici.

Dana, 10.09.2015 godine predstavnici Udruženja-Udruge penzionera-umirovljenika opæine Jajce  prisustvovali su sastanku Saveza penzionera-umirovljenika  F BiH  koji je održan u Fojnici.

Na sastanku je prezentiran plan termina za banjsko lijeèenje u lijeèilištu Reumal  Fojnica.Cijene su ostale iste ,odnosno na nivou prošle godine.

Na istom sastanku je odluèeno da se štrajk  penzionera-umirovljenika koji je bio planiran za 209.09.2015 godine odgaða do daljnjeg jer je Vlada F BiH potpisala sporazum sa Savezom penzionera o saradnji.