Search
Close this search box.

Novosti

ZAPISNIK SA SASTANKA INICIJATIVNOGA ODBORA S PREDSJEDAVAJUÆIM OPÆINSKOGA VIJEÆA OPÆINE JAJCE

Na dnevnom redu sastanka bilo je upoznavanje predsjednika OV-a s inicijativnom osnivanja staraèkoga doma u Jajcu koju je pokrenula Udruga/Udruženje umirovljenika/penzionera Opæine Jajce te traženje podrške naše Opæine i predsjedavajuæeg za realizaciju ovoga projekta. 

a) Predsjednica Inicijativnoga odbora, gða Kajiæ, upoznala je predsjedavajuæeg OV-a s pokrenutom inicijativom te kratko predstavila dosad uraðene korake u tom procesu. Navedeno je kako su sve nevladine organizacije, koje stoje kao potpisnice iza pokretanja ove inicijative, mišljenja da su zgrade stare bolnice idealno rješenje za smještanje staraèkoga doma. Takoðer je navela da je Opæinski naèelnik podržao ovu ideju te Inicijativni odbor kratko upoznao s veæ poduzetim koracima OV-a i Opæine u rješavanju statusa navedenih zgrada. 

b) Predsjedavajuæi OV-a, g Bungiæ, pozitivno je ocijenio pokretanje jedne ovakve inicijative te naglasio kako je podržava u potpunosti. Detaljno je predstavio veæ poduzete aktivnosti Opæinskoga vijeæa i nadležnih opæinskih službi da se ispita moguænost davanja nadležnosti od strane Kantona i Ministarstva zdravstva Opæini Jajce da upravlja navedenim zgradama. Takoðer je èlanovima Inicijativnog odbora ustupio svu pripremljenu dokumentaciju vezanu za navedene aktivnosti i izrazio spremnost za svaki oblik suradnje u daljnjim nastojanjima. Èlanovi Inicijativnoga odbora zahvalili su g. Bungiæu na razumijevanju i pomoæi.