Search
Close this search box.

Novosti

Dodjela stanova èlanovima Udruženja-Udruge

Dana 07.08.2014 godine uprilièen je sastanak sa  Nikolinom pravnicom PIO/MIO Travnik radi rješavanja stanova za naše èlanove.

Napravljena je korekcija i poslato je na drugstupanjsku komisiju kako bi u što kraæem roku poèeli sa izdavanjima rješenja.Nadamo se da æe sve biti rješeno u toku mjeseca avgusta.