Search
Close this search box.

Novosti

Isporuka ogrevnog drveta

Obavještavamo èlanove penzionera-umirovljenika  da je ispoštovan ugovor o isporuci ogrijevnog drveta za 2013 godinu i da je isporuka završena sa 15.12.2013 godine.Napominjemo da se ugovor po prvi put ispoštovao, na èemu se zahvaljujemo Šumariji Jajce i autoprevozniku.Nadamo se i  ubuduæe dobroj suradnji.

                                                                                                                                                        UPRAVNI ODBOR