Search
Close this search box.

Novosti

Izbor predsjednika i zamjenika U.O.

Dana 05.05.2014 godine održana je prva konstituirajuæa sjednica Upravnog odbora na kojoj su potvrðeni mandati èlanovima Upravnog odbora te izabrani Predsjednik i Zamjenik Predsjednika Upravnog odbora.

Za Predsjednicu Upravnog odbora izabrana je gospoða Kajiæ Hedviga èiji su rad èlanovi Upravnog odbora ocjenili uspješnim te je nagradili ponovnim izborom za Predsjednicu.

Za zamjenika Predsjednika Upravnog odbora izabran je Kasum Fikret.

U nastavku sjednice izabrane su i neophodne komisije za rad Udruženja-Udruge.

                                                                                                                                     Upravni odbor: