Search
Close this search box.

Novosti

Izlet u Konjic

Dana 25.10.2013 godine naše Udruženje-Udruga organizovalo je jednodnevni izlet u Konjic.

Na put  su krenula tri autobusa sa 148 putnika. U Konjicu smo posjetili Muzej grada,kuæu Zuke Džuhnura i ART-atomski ratni tunel koji je 185 m ispod zemlje.

Ruèak je organizovan u motelu “HAN” u gradu.

Poslije ruèka smo posjetili Boraèko jezero.U povratku smo odmarali u Jablanici.

Imali smo prelijep,topao i sunèan dan.