Search
Close this search box.

Novosti

Izvještajna Skupština UPU Jajce

Dana,24.04.2015 godine u prostorijama Kluba penzionera-umirovljenika opæine Jajce održana je godišnja izvještajna Skupština.Èlanovi Skupštine su prihvatili sve taèke/toèke dnevnog reda sa malim primjedbama.Poslovanje za 2014 godinu je pozitivno