Search
Close this search box.

Novosti

Obavijest o isporuci ogrjevnog drveta

Obavještavamo članove penzionera/umirovljenika da je isporuka ogrijevnog drveta za 2015 godinu završena 14.12.2015 g.,što je u svakom slučaju zadovoljavajuće.

Isporuka ogrijevnog drveta za 2016 godinu počela je 24.12.2015. godine i nadamo se da će biti završena na vrijeme i po potpisanom Ugovoru.

Napominjemo da i dalje ostaje isti autoprevoznik  Imamović, jer smo zaključili da dobro obavlja svoj posao.