Search
Close this search box.

Novosti

ODRŽANA IZVJEŠTAJNO- IZBORNA SKUPŠTINA

DANA  07.04.2014 GODINE ODRŽANA JE IZVJEŠTAJNO-IZBORNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA-UDRUGE PENZIONERA-UMIROVLJENIKA.

IZVJEŠTAJI O POSLOVANJU I RADU SKUPŠTINE UDRUŽENJA-UDRUGE PRIHVAÆENI SU JEDNOGLASNO OD SVIH PRISUTNIH ÈLANOVA BEZ PRIMJEDBI I SA POHVALAMA.

ÈLANOVI SKUPŠTINE SU REDLOŽILI DA OSTANE  JOŠ JEDAN MANDAT SKUPŠTINA I UPRAVNI ODBOR U STAROM SASTAVU SA DOPUNAMA ZA UMRLE I  PROMJENAMA ZA NEAKTIVNE, ŠTO JE PRIHVAÆENO JEDNOGLASNO.