Search
Close this search box.

Novosti

OGLAS: Za prikupljanje ponuda za dodjelu stanova za Opæinsko Udruženje P-U Jajce

Shodno Pravilniku o stambenim odnosima FZ za mirovinsko – penzijsko i invalidsko osiguranje. Slobodni stanovi za raspodjelu su: 
1. Stan velièine 25 m2, ulica Splitska 7/6
2. Stan velièine 37 m2, ulica Splitska 9/5
3. Stan velièine 26 m2, ulica Vukovarska 39-1/19
4. Stan velièine 26 m2, ulica Zadarska 6/7
5. Stan velièine 26 m2, ulica Kralja Tomislava 30/2

Pravo na dodjelu stanova imaju P – U i to:

1. Lica koja su pravo na penziju ostvarila zakljuèno sa 31.12.2000. godine
2. Lica koja su u stanju socijalne potrebe, te lica koja primaju minimalnu penziju ili su teškog zdravstvenog stanja i invalidi, što se dokazuje odgovarajuæom medicinskom dokumentacijom. 

Prijave za dodjelu stana slati na propisanom obrascu koji se može naæi u Upravi Udruženja P-U Jajce uz propisanu dokumentaciju bez koje se neæe razmatrati podnijeti zahtjev. 

Prijave i prateæu dokumentaciju dostaviti Upravi P-U Jajce lièno ili putem pošte. 

Oglas ostaje otvoren petnaes (15) dana od dana njegovog objavljivanja, zakljuèno sa 27.02.2014. godine, a prijave prispjele nakon navedenog roka neæe se uzimati u razmatranje. 

Za eventualne nejasnoæe po ovom oglasu možete se obratiti Predsjedniku Prvostepene stambene komisije, i Udruženju-Udrugi Penzionera – Umirovljenika Jajce, Donje Pijavice 57, Jajce.