Search
Close this search box.

Novosti

Penzioneri iz Konjica posjetili Jajce

Dana 15.06.2013. godine naše Udruženje – Udrugu penzionera – umirovljenika posjetili su penzioneri Udruženja Opæine Konjic. 

Doèekali smo 5 autobusa penzionera koji su razgledali naše znamenitosti Jajca. Po obilasku grada posjetili 

su naš klub penzionera – umirovljenika. Ujedno smo sa predsjednikom Skupštine, Upravnog odbora i sekretarom razmjenili plan i program rada, gdje su bili prisutni predsjednica UO, Skupštine, sekretar i dio èlanova UO.