Search
Close this search box.

Novosti

Podjela zahvalnica èlanovima U.O.

Na sjednici Upravnog odbora Udruženja-Udruge održane dana 27.08.2014 godine uprilièena je i podjela zahvalnica (knjiga) za uspješan rad  èlanova u periodu 2010-2014 godina.

                                                                                                                                            Upravni odbor