Search
Close this search box.

Novosti

Posjeta predsjedavajućem OV Jajce

Udruženje/udruga penzionera/umirovljenika Jajce, inicijativni odbor za izgradnju doma za stare i iznemogle u posjeti kod predsjedavajućeg Općinskog vijeća Jajce gosp.Mirka Ljubeza dana 30.09. 2015 god.