Search
Close this search box.

Novosti

POZIV

Udruženje-Udruga penzionera-umirovljenika organizuje zajednièko druženje uz muziku dana 20.06.2013 godine (èetvrtak) u prostorijama novo otvorenog Kluba Donje Pijavice sa poèetkom u 15 sati.Pozivaju se svi èlanovi kao i simpatizeri da se odazovu u što veæem broju.Komisija za sport i rekreaciju