Search
Close this search box.

Novosti

Projekat LOA – kursevi stranih jezika i rada na računaru

U Udruženju/Udruzi penzionera/umirovljenika 11.01.2016 god održan je sastanak sa Centrom za obrazovanje i druženje koji je predstavljala gosp. Marina Tokić liderica projekta LOA. Gospođica Marina Tokić ponudila je usluge njihovih volontera u vidu kurseva i to: kurs korištenja interneta, kursevi iz stranih jezika njemačkog, španskog, francuskog i engleskog te kurs plesa. Kursevi bi bili besplatni. Pozivamo zainteresirane da se jave do 1. februara/veljače u Udruženje/Udrugu.