Search
Close this search box.

Novosti

Sastanak inicijativnog odbora za izgradnju staračkog doma

Incijativni odbor za izgradnju doma za stare i iznemogle u utorak 10.05.2016. u prostirijama Udruženja/udruge penzionera/umirovljenika održao je sastanak kojem je prisustvovao i predsjedavajući Općinskog vijeća gosp. Mirko Ljubez. Zaključeno je da se hitno zakaže sastanak sa načelnikom Općine gosp. Edinom Hozan, kako bi se ubrzao prenos vlasništva stare bolnice sa opšte narodne imovine u općinsko vlasništvo.