Search
Close this search box.

Novosti

Sastanak SBŠ u Donjem Vakufu

Dana 2.12.2015. održan je sastanak Srednjobosanske šume u direkciji Srednjobosanskih šuma u Donjem Vakufu. Sastanku su prisustvovali svi predsjednici udruženja – udruga na nivou kantona kao i izvršni direktori SBŠ. Dogovoreno je da se penzioneri – umirovljenici stave i prioritet kod isporuke drva i da u ugovoru stoji da je krajnji rok isporuke ogrijevnog drveta 31.10.2016. godine.