Search
Close this search box.

Novosti

Sastanak u vezi otpreme ogrijevnog drveta

Dana 03.06.2016 godine Udruženje-Udrugu penzionera-umirovljenika posjetili su naèelnik opæine  Edin Hozan, predstavnik u Parlamentu Bajro Makiæ i upravnik Šumarije Jajce Veliæ Mešiæ.

Sastanku pored predsjednice Udruženja-Udruge Hedvige Kajiæ bili su prisutni sekretar Udruženja-Udruge Mediha Kršlak i autoprevoznik Imamoviæ Izet.Bilo je rijeèi o isporuci ogrijevnog drveta.Za sad je isporuka zadovoljavajuæa i nadamo se da ce se tako nastaviti.

Izmeðu ostalog naèelnik Opæine i upravnik Šumarije su dali prijedlog da se u Kamenicama lageruje ogrijevno drvo i da ubuduæe ogrijeva bude u slobodnoj prodaji.Isto tako apeluju da naši èlanovi  što više uzimaju iscjepano ogrijevno drvo  da bi se što manje uništavala zelena površina,trotoari i drugo.

Na kraju je bilo rijeèi i o Staraèkom domu dokle se stiglo,šta se uradilo, na sta smo dobili odgovor da se pripreme vrše za naredno Opæinsko vijeæe.