Search
Close this search box.

Novosti

Zapisnik sa sastanka u Domu zdravlja Jajce

Dana 19.03.2014 godine delegacija  Udruženja-udruge penzionera-umirovljenika Jajce bila je na razgovoru sa direktorom Doma zdravlja Jajce. Povod sastanka su bili šifrirani recepti.Veæ po koji put ni sami neznamo da doðe do prekida izdavanja šifriranih recepata. Po rijeèima direktora razlog su novèana sredstva koje dobivaju od Ministrastva zdravstva.

Najgore je što se svi naši èlanovi obraæaju u Udruženje-Udrugu ali mi smo tu nemoæni

Poslednjem sastanku su prisustvovali  u proširenom sastavu

Kajiæ Hedviga  predsjednica U.O

Kraktus Naða  predsjednica Skupštine

Osmiæ Hamdija  povjerenik MZ Vinac

Mujak Salih  èlan

Majstoroviæ Radovan èlan U.O

Meštrovac Ibrahim  povjerenik MZ Lendiæi,Krušèica i Buèiæi

Crnkiæ Omer  predsjednik dijabetièara Marjanoviæ Branko  èlan U.O

Kraktus Johan   èlan 

I ovaj put smo uputili  zapisnik sa sastanka svima odgovornim u SBK-a što se tièe zdravstva i èekat æemo odgovor da bi bilo šta poduzeli dalje.