Search
Close this search box.

Novosti

Ugovor između UUPU FBIH i Reumal Fojnica

Dana 11.09.2014. godine delegacija Udruženja/Udruge bila je zajedno sa predstavnicima svih Udruženja-Udruga sa područja Federacije BiH u Fojnici gdje je prezentiran nacrt novog Ugovora između Udruženja-Udruga sa područja FBiH i Reumala – Fojnica za banjsko liječenje penzionera-umirovljenika. Ugovor će u najkraćem roku biti dopunjen zbog primjedbi Udruženja-udruga.

 Na istom sastanku predstavnici Udruženja-Udruga penzionera-umirovljenika FBiH upoznali su prisutne sa zaključcima sa sastanka sa premijerom FBiH i raspodjelom sredstava koje su Udruženja/Udruge penzionera-umirovljenika FBiH skupila a akciji za pomoć poplavljenima.